15 - 11 - 2019 | 22:50
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Đánh giá về trang web Nghiên cứu Biển Đông
Đánh giá về trang web Nghiên cứu Biển Đông

Đánh giá về trang web Nghiên cứu Biển Đông
Rất tốt
2202  65.1%
Khá
709  20.9%
Bình thường
277  8.2%
Kém
197  5.8%

Số người tham gia bình chọn  :  3385
Lần bình chọn đầu tiên  :  Thứ bảy, 09 Tháng 1 2010 11:00
Lần bình chọn cuối cùng  :  Thứ bảy, 26 Tháng 10 2019 15:28

Ngôn ngữ