19 - 11 - 2017 | 7:53
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home NGHIÊN CỨU NƯỚC NGOÀI Lực lượng biển thứ ba, Dân quân Vũ trang Biển Trung Quốc: Gắn kết chặt chẽ với PLA

Lực lượng biển thứ ba, Dân quân Vũ trang Biển Trung Quốc: Gắn kết chặt chẽ với PLA

Email In PDF.

Dân quân Vũ trang biển Trung Quốc hoạt động như Lực lượng biển thứ ba của nước này, và đã tham gia vào nhiều vụ va chạm tại các vùng nước tranh chấp. Điều cần thiết cho giới hoạch định chính sách của các bên là phải nắm bắt được vai trò của tổ chức này trong Quân đội Trung Quốc .


Tóm tắt:

Dân quân Vũ trang biển Trung Quốc hoạt động như Lực lượng biển thứ ba của nước này, và đã tham gia vào nhiều vụ va chạm tại các vùng nước tranh chấp. Điều cần thiết cho giới hoạch định chính sách của các bên là phải nắm bắt được vai trò của tổ chức này trong Quân đội Trung Quốc (PLA). Báo chí mở Trung Quốc cũng hé lộ một khối lượng lớn thông tin về hoạt động của tổ chức này, gồm cả tiến hành độc lập hoặc phối hợp với PLA. Báo cáo này làm rõ định dạng, tổ chức, mối liên hệ giữa Dân quân Vũ trang biển Trung Quốc với PLA dưới vai trò lực lượng dự bị, hoặc hoạt động hỗ trợ song song.

Dân quân Vũ trang biển Trung Quốc là một cấu thành không nằm trong Lực lượng Vũ trang Nhân dân (PAF), nhưng được tổ chức, chỉ huy trực tiếp bởi các Bộ Chỉ huy Quân sự Địa phương của PLA. Việc xây dựng cơ cấu Dân quân Vũ trang biển tách biệt, nhưng hoạt động hỗ trợ PLA cho phép Trung Quốc triển khai mô hình, “phòng thủ liên hợp Quân đội, Cảnh sát, và Dân binh”. Tác giả cho rằng, có thể coi lực lượng này là “Dân quân Hàng hải thuộc Lực lượng Vũ trang Nhân dân” Trung Quốc (PAFMM).

Một số điểm chính

1-Các đơn vị hàng đầu của Dân quân Vũ trang biển Trung Quốc đã đóng vai trò tiên phong tạo áp lực trong các vụ va chạm, xung đột nhỏ với các nhân tố hàng hải nước ngoài trên toàn bộ Biển Đông.

2-Tổ chức Dân quân Vũ trang biển là một cấu thành quan trọng của Lực lượng Vũ trang Trung Quốc, và cũng là một phần của cái gọi là “Hệ thống các Lực lượng Vũ trang Nhân dân”.

3-Lực lượng Dân quân Vũ trang Biển Trung Quốc có tên gọi chính xác nhất là Lực lượng Hải quân thứ ba của Trung Quốc.

4-Việc tham gia của lực lượng Dân quân Vũ trang biển Trung Quốc vào các vụ đụng độ, khiêu khích trên vùng biển quốc tế là được thực hiện theo sự chỉ đạo của PLA, trong một số trường hợp là theo lệnh chỉ huy tạm thời của Lực lượng Chấp pháp biển Trung Quốc (Maritime Law Enforcement).

5-Lực lượng Dân quân Vũ trang biển là lực lượng do nhà nước Trung Quốc xây dựng, quản lý, kiểm soát hoạt động, dưới sự chỉ huy trực tiếp của quân đội để thực hiện các hoạt động do chính phủ Trung Quốc bảo trợ.

Chỉ huy và kiểm soát

Trung Quốc tự hào có đội tàu cá lớn nhất thế giới. Một phần trong số hàng nghìn tàu cá, hàng chục nghìn ngư công làm việc trên các tàu cá này, hay trong các ngành công nghiệp liên quan đã được đưa vào danh sách Dân quân Vũ trang biển Trung Quốc. Đây là tổ chức vũ trang quần chúng, chủ yếu gồm những người đi biển làm trong lĩnh vực kinh tế dân sự. Trung Quốc tổ chức đào tạo để có thể huy động những người này vào việc bảo vệ, thúc đẩy các yêu sách lãnh thổ, “các quyền và lợi ích biển”, và hỗ trợ hải quân PLA trong thời gian xảy ra chiến tranh.

Lực lượng Vũ trang Nhân dân Trung Quốc bao gồm Quân đội (PLA), Cảnh sát Vũ trang (PAP), và lực lượng dân quân, trong đó có Dân quân Vũ trang biển. Với tư cách là tổ chức dân sự, các thành viên Dân quân Vũ trang biển Trung Quốc vẫn duy trì công việc thường ngày của họ, trong khi tham gia vào các hoạt động đào tạo theo lịch trình, thực thi các yêu cầu đối với nhiều hoạt động khac nhau do nhà nước Trung Quốc bảo trợ. Để hiểu một cách đầy đủ về tổ chức Dân quân Vũ trang biển Trung Quốc, điều quan trọng là cần đánh giá rõ mối liên hệ rộng khắp trên phương diện thể chế giữa tổ chức này và PLA.

Việc xây dựng lực lượng dân quân thường liên quan đến một hệ thống riêng biệt trong lực lượng vũ trang Trung Quốc, và được gọi là “Hệ thống Dân quân Tự vệ”. Khi chính thức mô tả công khai gần đây, Sách trắng Quốc phòng Trung Quốc năm 2013 khẳng định, tổ chức dân quân đóng vai trò như một “lực lượng hỗ trợ và dự phòng của PLA”. Tuy nhiên, đây không phải là lực lượng dự bị động viên của PLA, dù họ cũng nằm trong hệ thống lực lượng dự bị.

Nhiều bài viết tiếng Trung đáng tin cậy thường đề cập tổ chức này với tư cách là “Dân quân Trung Quốc”, một lực lượng dự phòng có vai trò tồn tại song song và hỗ trợ PLA. Điều đó cũng có nghĩa, lực lựng Dân quân Trung Quốc có các trách nhiệm như: Thứ nhất, hỗ trợ PLA bảo vệ Trung Quốc khỏi các mối đe dọa từ bên ngoài; Thứ hai, hỗ trợ lực lượng an ninh nội địa trong việc đảm bảo ổn định xã hội, cũng như tham gia cứu trợ khi thiên tai xảy ra.

Tuy tách biệt khỏi các lực lượng vũ trang Trung Quốc, nhưng tổ chức Dân quân có kết cấu mang tính quân sự, và được tổ chức, điều hành trực tiếp bởi các Bộ Chỉ huy Quân sự địa phương. Do đó, lực lượng Dân quân chịu sự chi phối của một “Hệ thống trách nhiệm kép”, gồm chỉ đạo của cả cơ quan dân sự và quân sự.

Về cơ bản, Dân quân Trung Quốc là lực lượng địa phương, được tổ chức, tài trợ hoạt động bởi chính quyền các tỉnh, nhằm hỗ trợ nỗ lực quốc phòng của trung ương. Quy định chính sách về hoạt động của lực lượng Dân quân Tự vệ địa phương Trung Quốc do Cục Dự bị Động viên thuộc Quân ủy Trung ương Trung Quốc soạn thảo và ban hành, được Tổng Tham mưu trưởng của PLA chỉ đạo.

Ban chỉ huy quân sự địa phương cấp tỉnh của Trung Quốc sẽ đề đạt yêu cầu về lực lượng dân quân tự vệ lên cơ quan Đảng/Chính quyền cấp tỉnh, sau đó đưa việc tài trợ, xây dựng lực lượng này trong kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Cơ quan này cũng sẽ tiếp tục tổ chức, huấn luyện, và đào tạo các đơn vị dân quân tự vệ thuộc thẩm quyền quản lý. Khi có đề nghị, một số tổ chức liên quan trong lĩnh vực hàng hải của Trung Quốc cũng giúp đỡ các cơ quan quân sự, dân sự địa phương trong việc xây dựng lực lượng dân quân vũ trang. Ví dụ, Cục Cảnh sát biển Trung Quốc thường cung cấp các hướng dẫn, huấn luyện về kỹ thuật và an toàn cho lực lượng dân quân.

Chính quyền trung ương Trung Quốc hỗ trợ về kinh phí hoạt động cho lực lượng này, trong khi chính quyền địa phương đảm bảo trực tiếp về lương bổng, phí tổn huấn luyện hoặc thực hiện nhiệm vụ. Khi cần, chính quyền địa phương Trung Quốc sẽ đề nghị điều động các đơn vị dân quân để hỗ trợ nhân lực trong các trường hợp khẩn cấp, như sự cố, thiên tai, hoạt động chấp pháp, hay cứu hộ. Qúa trình phối hợp ngang này đòi hỏi các lãnh đạo dân sự và quân sự địa phương Trung Quốc phải hợp tác với nhau trong việc xây dựng tổ chức dân quân tự vệ của họ.

Ban Chỉ huy Quân sự tại các địa phương của Trung Quốc là đầu mối kết nối Lực lượng Dân quân với chuỗi chỉ huy của PLA. Lực lượng Dân quân Trung Quốc cũng được chia ra làm dân quân cấp tỉnh và cấp địa phương trực thuộc. Ban Chỉ huy Quân sự cấp tỉnh sử dụng các sĩ quan tại ngũ để chỉ đạo Lực lượng Dân quân của họ trong nhiệm vụ cơ động và tổ chức, trong khi ở cấp địa phương trực thuộc, việc này do các cán bộ dân sự hưởng lương, hoặc cán bộ kiêm nhiệm thực hiện. Ban Chỉ huy Quân sự địa phương cũng là cơ sở để Lực lượng Dân quân Trung Quốc tương tác trực tiếp với các cấp chỉ huy của PLA về những quy định cơ bản như tuyển dụng, kế hoạch, tổ chức, huấn luyện, và triển khai chính sách.

Việc Trung Quốc xác định tổ chức Dân quân không nằm trong cấu trúc của Lực lượng Vũ trang nước này cho thấy, Bắc Kinh đang thực hành một chiến thuật phòng thủ liên hợp với sự tham gia của cả Quân đội, Cảnh sát, và Dân quân Vũ trang. Trên biển, mô hình này bao gồm, “phòng thủ liên hợp giữa Hải quân PLA, các Lực lượng Chấp pháp biển, và lực lượng Dân quân Vũ trang biển”. Trách nhiệm quản lý hệ thống phòng thủ liên hợp này thuộc về ban chỉ huy PLA tại các khu vực biên giới và vùng ven biển, như Ban Chỉ huy tại cái gọi là thành phố “Tam Sa”, đóng trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa.

Đây là cố gắng của PLA trong việc hợp nhất và phối hợp các lực lượng địa phương, như Dân quân biển với các Lực lượng vũ trang khác để triển khai nhiệm vụ tác chiến liên hợp. Điều này cho phép PLA ghép các lực lượng địa phương vào hoạt động quy mô lớn hơn, tạo hiệu quả trong phối hợp hoạt động giữa PLA và Lực lượng Dân quân Vũ trang Trung Quốc. Do đó, ngoài được PLA huấn luyện trực tiếp, tàu của Dân quân Vũ trang biển còn được tham gia diễn tập chung với các tàu của Hải quân PLA và Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Trung Quốc. Để đảm bảo hiệu quả hoạt động, chính quyền địa phương Trung Quốc đã cung cấp cho các thành viên Dân quân Vũ trang nhiều lợi ích như lương bổng, trợ cấp xã hội theo thâm niên công tác.

Dân quân Vũ trang Trung Quốc được xây dựng nhằm hỗ trợ các nhiệm vụ cụ thể của PLA. Ví dụ, các Phân đội Dân quân Vũ trang biển chuyên nghiệp được xây dựng cùng với Lực lượng Quân sự Địa phương và Hải quân PLA, và được huấn luyện đặc biệt để có thể hỗ trợ hoạt động tác chiến của Hải quân Trung Quốc. Các đơn vị dân quân này thường tuyển dụng cựu binh hải quân vào biên chế, cũng như liên hệ chặt chẽ với hải quân PLA, và có thể tham gia vào các kế hoạch tác chiến quy mô.

Lãnh đạo Trung Quốc hiểu rõ giá trị tình trạng mập mờ danh tính của lực lượng Dân quân Vũ trang biển. Về mặt kỹ thuật, việc đặt dân quân vũ trang không trực tiếp thuộc PLA cho phép Trung Quốc sử dụng lực lượng này cả trong nhiệm vụ trấn áp bạo động và bất ổn xã hội. Ngoài ra, Lực lượng Dân quân Vũ trang biển Trung Quốc còn đang có bước chuyển lớn trong việc hỗ trợ đảm bảo các lợi ích quốc gia, yêu sách hàng hải của Bắc Kinh. Cách thức tổ chức này phép Lực lượng Dân quân Trung Quốc tham gia vào các hoạt động có liên quan, nhưng không gây phương hại tới hình ảnh của PLA, hoặc đẩy căng thẳng leo thang.

Truyền thông từng đề cập nhiều tới việc Trung Quốc sử dụng Lực lượng Dân quân Vũ trang biển nhằm hỗ trợ chiến lược “ba cuộc chiến/ Three Warefares”. Lực lượng này có thể sử dụng “danh nghĩa dân sự nhằm phổ biến tư duy, tạo sự quan tâm xã hội với việc bảo vệ quyền lợi hàng hải, cũng như thể hiện sự tự tin, thống nhất của toàn thể dân chúng trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hàng hải” của Trung Quốc. Ngoài ra, thành viên Dân quân Vũ trang biển Trung Quốc còn có thể từ chối trách nhiệm quân sự khi cần giải thích chính sách, hướng dẫn dư luận xã hội trong các vấn đề hàng hải. Việc có một Lực lượng biển thứ ba không hé lộ danh tính, nhưng hỗ trợ các hoạt động của PLA đã là động cơ chủ yếu để Trung Quốc duy trì lực lượng này, dù trên một số phương diện, họ đã thể hiện thô bạo và thiếu chuyên nghiệp.

Như vậy, Dân quân Vũ trang biển Trung Quốc đã tham gia vào các hoạt động quốc phòng cơ động, và nhận chỉ đạo đồng thời cả từ cơ quan dân sự, và quân sự địa phương Trung Quốc. Đây là cấu trúc duy nhất của lực lượng vũ trang Trung Quốc dù riêng biệt nhưng lại có liên quan trực tiếp tới PLA.

Bản chất kiểm soát của PLA và các vụ va chạm cụ thể

Trên thực địa, Quân đội Trung Quốc (PLA) kiểm soát và chỉ đạo hoạt động của lực lượng Dân quân Vũ trang biển (People’ Armed Forces Maritime Militia /PAFMM) theo thời gian thực. Mỹ, các đồng minh và đối tác an ninh có lý do để quan ngại về sự dính líu của PLA vào hoạt động của Lực lượng này. Do hệ thống song trùng trách nhiệm, hoạt động triển khai nhiệm vụ của Dân quân Vũ trang Biển Trung Quốc nhận được chỉ đạo thống nhất từ cả chính quyền dân sự và các ban chỉ huy quân sự tại các địa phương của Trung Quốc.

Trong nhiều trường hợp, hành động của Dân quân Vũ trang biển Trung Quốc trong các vụ va chạm với bên ngoài xảy ra dưới chuỗi kiểm soát, chỉ huy, hoặc ít nhất có sự giám sát chặt chẽ của PLA. Hơn nữa, một số đơn vị hàng đầu của lực lượng này có vẻ đang được tăng cường chuyên nghiệp hóa và quân sự hóa, họ nhận lương dù không tiến hành đánh bắt, hoặc hoạt động kinh tế dân sự khác. Xu hướng này giúp PLA dễ dàng hơn trong việc kiểm soát, quản lý, huấn luyện Lực lượng Dân quân Vũ trang biển.  Chưa kể sau tiến hành cải cách quân đội, Trung Quốc còn ưu tiên tuyển dụng các quân nhân giải ngũ để nâng cao năng lực cho Dân quân Vũ trang biển. Phương thức này được Trung Quốc tiến hành triển khai cả ở Biển Đông, Hoa Đông, và Hoàng Hải

Tổ chức Dân quân Vũ trang biển Trung Quốc đã triển khai nhiều hoạt động với sự cho phép, giám sát của PLA. Như các hoạt động đánh bắt, đối phó với bão biển, hỗ trợ Cảnh sát biển tìm kiếm và cứu nạn, hiện diện tại vùng nước tranh chấp, hay tiến hành đẩy, đuổi tàu cá nước ngoài hoạt động trong vùng nước yêu sách được triển khai bởi chính quyền địa phương của Trung Quốc. Ví dụ, tháng 03/2009, Dân quân Vũ trang Biển Trung Quốc tại “Tam Á” đã tham gia trong vụ việc quấy nhiều tàu USNS Impaccable của Mỹ. Tháng 4/2013, Dân quân Vũ trang Biển “Tam Á” tham gia bảo vệ hoạt động khảo sát của Tổng công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc (CNOOC) tại Nam Tri Tôn. Hay vào tháng 3/2014, lực lượng này cũng tham gia tìm kiếm máy bay MH-370 của Maylaysia bị mất tích.

Vụ việc quấy rối tàu do thám Mỹ USNS Impeccable cũng là một ví dụ phù hợp điển hình. Lực lượng Ngư chính Trung Quốc, dưới sự chỉ đạo của Cục Ngư chính Nam Hải đã cản phá hoạt động khảo sát do tàu Impeccable tiến hành. Trong khi đó, mức độ tham gia của PLA vào việc quấy rối tàu USNS Impeccable không mấy rõ ràng, dù ít nhất có một tàu của Hải quân PLA đã có mặt tại hiện trường xảy ra vụ việc.

Lực lượng Dân quân Vũ trang biển Trung Quốc cũng tham gia vào nhiều kế hoạch hoạt động, tác chiến được PLA soạn thảo, chỉ đạo, như tại các vụ việc: chiếm phần phía Tây quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam năm 1974; do thám, tuần tra chủ quyền, và bao vây bãi cạn Cỏ Mây trong tháng 2/2014; đẩy đuổi các tàu Việt Nam tại vùng nước tranh chấp quanh giàn khoan HD 981 của Công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc (CNOOC) năm 2014. 

Trong vụ đối đầu giữa Trung Quốc và Philippines tại bãi cạn Scaborough cũng cho thấy, PLA có thể tổ chức, vận động các lực lượng Dân quân biển Trung Quốc. Một số báo cáo từ thành viên các đơn vị Dân quân Vũ trang Biển Trung Quốc tham gia hoạt động tại Scaborough cho thấy, PLA đã phối hợp chỉ đạo, kiểm soát hoạt động của Dân quân Vũ trang biển Trung Quốc nhằm chiếm thực thể địa lý này từ tay Philippines.

Khi Hải quân Philippines tới Bãi cạn Scaborough vào ngày 10/4/2012, chính dân quân biển Trung Quốc từ cảng Đàm Môn của tỉnh Hải Nam đã cung cấp những báo cáo đầu tiên cho trạm kiểm soát quân sự biên giới đóng tại khu vực. Điều này giúp đánh động lực lượng chấp pháp dân sự Trung Quốc, như Hải giám, hiện là một phần của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Trung Quốc, để họ tới hiện trường.

Báo cáo của tổ chức Dân quân Vũ trang biển Trung Quốc về các sự kiện trên biển được chia sẻ trong các cơ quan lãnh đạo địa phương, Hải quân PLA, và Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Trung Quốc. Chỉ trong các năm gần đây, Lực lượng Dân quân biển Đàm môn đã cung cấp được 510 bản tin “tình báo có giá trị”. Trong số 06 tàu cá của Đàm Môn có mặt đầu tiên tại vịnh nước bên trong Bãi cạn Ssaborough, hai chiếc được chỉ huy bởi lãnh đạo các đơn vị Dân quân Vũ trang biển Đàm môn. Chủ của chiếc tàu cá Quỳnh hải 02096 cũng có thể là một thành viên Dân quân Vũ trang biển, và đã chuyển một số tin nhắn cho Trạm Kiểm soát Biên phòng địa phương về diễn biến thực địa, nhận dạng tàu của hải quân Philippine đang tiếp cận là chiếc BRP Gregrio del Pilar. Trạm Kiểm soát này sau đó đã nhanh chóng ra báo cáo vắn, chia sẻ với Hải quân PLA và các lực lượng thực thi pháp luật hàng hải Trung Quốc. Trong khi Chi đội Dân quân Đàm môn được các tàu Ngư chính hộ tống để thoát khỏi vụ đối đầu mới diễn ra, tuy nhiên sau đó họ đã tái tổ chức, cơ động quay lại vùng tiếp giáp của bãi cạn. Đội phó của lực lượng dân quân đã đi cùng để chỉ đạo các đơn vị này từ bên ngoài bãi cạn, và nó gợi ý rằng PLA đã cho phép điều này.

Việc liên lạc giữa các tàu Dân quân Vũ trang biển Trung Quốc được thực hiện qua các máy thông tin do cơ quan chỉ huy quân sự đề nghị và lắp đặt trên tất cả các tàu này. Để tham gia Dân quân biển, mỗi tàu cá hoặc doanh nghiệp Trung Quốc sẽ phải đáp ứng yêu cầu về năng lực thể hiện, sự tin cậy, và không phải bất kỳ ai cũng đủ tiêu chuẩn thành viên. Các tàu cũng được kiểm tra trang bị máy móc nhằm đảm bảo khả năng giữ liên lạc và phản ứng với các tình huống tại khu vực họ đang hiện diện.

Ngoài ra các nhiệm vụ và huấn luyện, Dân quân Vũ trang biển Trung Quốc còn thường xuyên cung cấp các báo cáo tình hình, theo kênh quy định của hệ thống chỉ huy các lực lượng vũ trang Trung Quốc, và nó được chia sẻ với các cơ quan khác. Cơ quan Ngư chính Trung Quốc cũng tham gia quá trình chia sẻ thông tin, nhưng yêu cầu báo cáo, trao đổi trực tiếp giữa Dân quân vũ trang biển với các tàu của Ngư chính còn chưa rõ ràng, mang tính tạm thời, hoặc có điều kiện. Dù sao, các lực lượng Dân quân Vũ trang biển Trung Quốc đã đóng góp các báo cáo thường xuyên liên quan tới các khu vực biên giới hàng hải của Trung Quốc, dù trong tình trạng điều động như thế nào.

Những nhân vật chủ chốt: Đơn vị hàng đầu

Cấu trúc tổ chức của lực lượng Dân quân Vũ trang biển Trung Quốc (PAFMM) giống như một kim tự tháp lớn với tầng đáy rộng. Phần lớn trong số hàng nghìn nhân lực Dân quân biển và tàu thuyền đảm nhiệm những nhiệm vụ tương đối thông thường, ví dụ hỗ trợ an ninh cơ bản cho cảng, trong các khu vực bờ biển không có liên quan trực tiếp lãnh thổ hoặc hải quân nước ngoài. Một phần nhỏ hoặc các đơn vị tinh anh được giao nhiệm vụ hoạt động xa bờ biển của Đại lục Trung Quốc và giám sát, áp sát đấu tranh với các nhân tố trên biển của nước ngoài nếu cần thiết, cả trong các vụ việc trên biển quốc tế.  Điều này thể hiện rõ trong các bài viết của các lãnh đạo PLA và việc xây dựng các đơn vị thực tế.

Các đơn vị tinh anh này có thể xác định cụ thể vì họ rất khác biệt và có số lượng ít. Đây là những lực lượng tiền tuyến không theo thông lệ mà Mỹ và các đồng minh, đối tác có nhiều khả năng gặp phải nhất tại các vùng biển gần như Hoàng Hải, Hoa Đông, Biển Đông.

Đối với Biển Đông, các đơn vị dẫn đầu nổi tiếng nhất có căn cứ tại tỉnh Hải Nam, tỉnh quản lý phần lớn Biển Đông nếu dựa theo các tuyên bố chính sách của Trung Quốc. Bốn đơn vị Dân quân Vũ trang biển lớn phụ trách chủ yếu hoạt động Dân quân Biển trên Biển Đông của Hải Nam. Đội Dân quân Đơn Châu vẫn hoạt động và phát triển ngày nay, có tiền thân là đại đội dân quân đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến Hoàng Sa năm 1974 khi Trung Quốc chiếm phần phía Tây Hoàng Sa từ Việt nam. Đội dân quân Đàm Môn, được thành lập năm 1985, hỗ trợ hoạt động xây dựng cấu trúc thế hệ đầu trên các thực thể Trung Quốc chiếm đóng tại Truờng Sa như đá Vành Khăn trong những năm 1990, và gần đây đóng vai trò then chốt trong hoạt động chiếm bãi cạn Scaborough năm 2012. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã thăm đội dân quân Đàm Môn vào tháng 04/2013. Đội dân quân biển thuộc Thành phố Tam Á có vai trò tiền tuyến trong việc quấy rối hoạt động của tàu Impeccable tháng 03/2009.

Các đơn vị Dân quân biển từ tỉnh Hải Nam, bao gồm các đơn vị then chốt từ Tam Á và Đàm Môn đã tham gia vào vụ việc kéo dài 2 tháng liên quan tới giàn khoan HD 981 đặt tại vùng EEZ của Việt Nam vào năm 2014. Đơn vị mới thành lập gần đây nhất là Đội dân quân biển thành phố “Tam Sa”, đóng căn cứ tại Đảo Phú Lâm, Hoàng Sa, một thành phố cấp quận có nhiệm vụ quản lý các khu vực Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa, bãi Macclesfild, và bãi cạn Scaborough, và quần đảo Trường Sa.

Tại "Tam Sa", Trung Quốc đang xây dựng một mô hình mới để phát triển Dân quân vũ trang biển. Đội dân quân thuộc Công ty phát triển Thủy sản Thành phố “Tam Sa” được thành lập để trước hết trở thành lực lượng bán quân sự chuyên nghiệp, sau đó mới là nhiệm vụ đánh cá. Các thành viên Đội Dân quân biển “Tam Sa” từng được chụp ảnh khi đang chuyển các thùng hàng có dán nhãn “vũ khí nhẹ” lên một trong số vài chục tàu lớn mới được trang bị của họ. Tất cả các tàu này đều có gắn vòi rồng cỡ lớn, các thành chống va chạm, và thân tàu được gia cố tăng độ cứng, những đặc điểm rất hữu hiệu cho việc phun nước và va chạm quyết liệt. Các tàu lớn nhất của Đội Dân quân biển Tam Á có chiều dài 59 mét, chiều ngang 9 mét, có tải trọng khoảng 750 tấn. Các tàu nhỏ hơn có tải trọng gần 600 tấn. Tất cả các tàu đều có tải trọng tương đối lớn, và chiều dài lớn tàu tuần tra lớp Parola mà Nhật Bản đang chế tạo cho Philippines. Nhiều tàu mới này được cho là “có nơi đặt vũ khí và trang bị”, và “kho đạn”.

“Tam Sa” đang phát triển vai trò hoạt động xa bờ trong thế “Phòng thủ liên hợp” 3 lớp gồm Hải quân, các Lực lượng Thực thi Phát luật trên biển, và Dân quân vũ trang biển lên một mức độ năng lực tiền tuyến mới, xoay quanh trung tâm chỉ huy trị giá 6 triệu USD. Lực lượng này cũng vận hàng các tiền đồn “Thông tin hóa” ở ít nhất hai đảo trong quần đảo Hoàng Sa, có thể giám sát các vùng biển Gần. Các nhà lãnh đạo PLA đã chỉ ra rằng, những tiền đồn đầu tiên này sẽ được nhân rộng tại Trường Sa, và đã bắt đầu xây dựng trên ba thực thể khác thuộc Hoàng Sa. Đơn vị đồn trú "Tam Sa" đã thiết lập một PAFD tại đá chữ Thập và một đơn vị Dân quân biển tại đá Vành Khăn, báo hiệu sự hiện diện lâu dài của lực lượng Dân quân biển của Trung Quốc tại Trường Sa.

PHỤ LỤC  ẢNH
Conor M. Kenedy và Andrew S. Erickson. Bài viết được đăng trên Viện Nghiên cứu Hàng hải Trung Quốc thuộc Học viện Hải chiến Hoa Kỳ.

Dương Đăng (dịch)

Linh Phan (hiệu đính)

Bài dịch thuộc bản quyền Nghiên cứu Biển Đông. Đề nghị chỉ được dẫn đường link, không đăng lại khi chưa có sự đồng ý của Ban Biên tập.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Comments  

 
0 #1298 nlkclh3sMichaelZendy 2017-11-19 07:47
wh0cd1461905 viagra sildenafil citrate: http://sildenafil.tools buy advair diskus: http://buy-advair.work synthroid for sale: http://buysynthroid.gb.net buy atenolol online: http://buy-atenolol.store propecia: http://propecia.gb.net buy tadacip: http://buytadacip.reisen erythromycin: http://erythromycin.schule
Quote
 
 
0 #1297 cpvplbyhBennyoraws 2017-11-19 07:30
wh0cd2429097 xenical generic: http://xenical03.us.org xenical cheap http://xenical03.us.org vardenafil 40 mg: http://vardenafil02.us.org vardenafil http://vardenafil02.us.org propecia: http://propecia03.us.com how to buy finasteride http://propecia03.us.com
Quote
 
 
0 #1296 yem2rqfyKennethroaro 2017-11-19 06:48
wh0cd11117 buy bactrim antibiotic: http://bactrim02.us.com bactrim http://bactrim02.us.com
Quote
 
 
0 #1295 fy05jaleMichaelZendy 2017-11-19 06:40
wh0cd2912693 generic cymbalta online: http://genericcymbalta.gb.net cialis: http://cialisprice.gb.net adalat: http://buyadalat.work fluoxetine 30 mg: http://buyfluoxetine.gb.net abilify cost: http://buyabilify.store advair: http://buyadvair.work strattera: http://strattera.zone cialis 100 mg: http://buycialis.gb.net
Quote
 
 
0 #1294 pzh5lqqfCharlesCiz 2017-11-19 06:35
wh0cd1945501 albenza cost: http://albendazole.tools phenergan: http://phenergan.world clomid: http://buyclomid.work wellbutrin: http://buywellbutrin.gb.net abilify: http://buyabilify.gb.net metformin: http://metformin.news acyclovir: http://buyacyclovir.store motilium domperidone: http://motilium.news elocon: http://elocon.gb.net
Quote
 
 
0 #1293 n2ukvzjeBrettDew 2017-11-19 05:57
wh0cd978309 sildenafil buy online: http://sildenafil01.us.org sildenafil online pharmacy http://sildenafil01.us.org
Quote
 
 
0 #1292 q9kzkhn1MichaelZendy 2017-11-19 05:04
wh0cd1461905 citalopram 20mg: http://citalopramhbr.store buy seroquel: http://buyseroquel.store strattera: http://strattera.zone generic vpxl: http://buyvpxl.shop buy levitra: http://buy-levitra.reisen sildenafil 100mg price: http://sildenafil.tools cymbalta 60 mg price: http://genericcymbalta.gb.net rimonabant: http://rimonabant.gb.net cost for viagra: http://viagraonline.directory
Quote
 
 
0 #1291 s6uzpge0CharlesCiz 2017-11-19 04:04
wh0cd494713 prozac 10 mg: http://prozac02.us.org prozac http://prozac02.us.org lisinopril hctz: http://lisinopril03.us.org lisinopril hctz http://lisinopril03.us.org prednisolone 40mg: http://prednisolone02.us.org Prednisolone http://prednisolone02.us.org Generic Stromectol: http://stromectol02.us.com stromectol http://stromectol02.us.com metformin: http://metformin02.us.com metformin visa http://metformin02.us.com
Quote
 
 
0 #1290 w8kjdkiyMichaelZendy 2017-11-19 03:39
wh0cd2912693 bupropion: http://bupropion.fail atenolol medication: http://atenolol.gb.net buy inderal: http://buyinderal.reisen citalopram: http://citalopramhbr.store provera: http://provera.tools tadacip cipla: http://buy-tadacip.work suhagra: http://suhagra.gb.net toradol: http://toradol.gb.net albendazole: http://albendazole.gb.net
Quote
 
 
0 #1289 61gwmyh4Bennyoraws 2017-11-19 03:21
wh0cd1461905 Colchicine Brand Name: http://colchicine02.us.org colchicine brand name http://colchicine02.us.org
Quote
 
 
0 #1288 vib6v0v2Alfredinoky 2017-11-19 03:14
wh0cd1945501 hair loss finasteride: http://propecia02.us.org Propecia http://propecia02.us.org tadalafil: http://tadalafil01.us.com tadalafil http://tadalafil01.us.com acyclovir 800: http://acyclovir02.us.org price of zovirax http://acyclovir02.us.org
Quote
 
 
0 #1287 kqcnk0h7Kennethroaro 2017-11-19 01:59
wh0cd494713 lasix: http://lasix02.us.org lasix 80 mg http://lasix02.us.org sildenafil online: http://sildenafil01.us.org click this link http://sildenafil01.us.org metformin hcl er: http://metformin02.us.org metformin hcl 1000 http://metformin02.us.org 10 mg prednisone: http://prednisone03.us.org 10 mg prednisone http://prednisone03.us.org Tadalafil: http://tadalafil03.us.com Tadalafil http://tadalafil03.us.com
Quote
 
 
0 #1286 sx0ih10yMichaelZendy 2017-11-19 01:43
wh0cd1461905 avodart: http://avodart.live found it: http://baclofen.store tadalafil: http://tadalafil.gb.net online tetracycline: http://buy-tetracycline.shop cialis 20 mg price: http://cialis20mg.gb.net abilify: http://abilify.gb.net nexium: http://buynexium.gb.net
Quote
 
 
0 #1285 yp3d8h96Bennyoraws 2017-11-19 01:39
wh0cd1945501 allopurinol drug: http://allopurinol02.us.org allopurinol http://allopurinol02.us.org buying prednixone for animals: http://prednisone03.us.org prednisone tabs http://prednisone03.us.org
Quote
 
 
0 #1284 b10is7hxKennethroaro 2017-11-19 00:25
wh0cd2912693 Kamagra: http://kamagra02.us.com buy kamagra oral jelly http://kamagra02.us.com kamagra: http://kamagra03.us.org kamagra http://kamagra03.us.org sildenafil: http://sildenafil02.us.org sildenafil products http://sildenafil02.us.org sildenafil: http://sildenafil01.us.org sildenafil citrate 25mg http://sildenafil01.us.org
Quote
 
 
0 #1283 0ho2sg1rCharlesCiz 2017-11-18 22:55
wh0cd11117 Bupropion: http://bupropion02.us.org bupropion sr 150 http://bupropion02.us.org cheap cialis: http://cialis03.us.com cheap cialis http://cialis03.us.com buy zithromax: http://zithromax02.us.org zithromax 250 mg http://zithromax02.us.org propecia: http://propecia02.us.org click this link http://propecia02.us.org atenolol: http://atenolol02.us.org atenolol cost http://atenolol02.us.org
Quote
 
 
0 #1282 yk3lgntmMichaelZendy 2017-11-18 22:43
wh0cd1461905 toradol 30 mg: http://buytoradol.reisen where to buy amoxicillin: http://buy-amoxicillin.store citalopram hbr: http://citalopramhbr.shop acyclovir: http://acyclovir.world buy citalopram: http://citalopramhbr.store generic cialis 100mg: http://cialisgeneric.work view homepage: http://adalat.gb.net generic for crestor: http://crestorgeneric.gb.net
Quote
 
 
0 #1281 tbwepcveBrettDew 2017-11-18 21:01
wh0cd11117 sildenafil citrate: http://sildenafil03.us.org sildenafil http://sildenafil03.us.org xenical online: http://xenical03.us.com CHEAP XENICAL http://xenical03.us.com tadalafil: http://tadalafil03.us.com tadalafil http://tadalafil03.us.com
Quote
 
 
0 #1280 y9tc0gf0Kennethroaro 2017-11-18 20:29
wh0cd11117 vardenafil: http://vardenafil02.us.org vardenafil http://vardenafil02.us.org Colchicine Brand Name: http://colchicine02.us.org colchicine for acute gout http://colchicine02.us.org allopurinol: http://allopurinol02.us.org ALLOPURINOL http://allopurinol02.us.org
Quote
 
 
0 #1279 rhq1mzthMichaelZendy 2017-11-18 19:41
wh0cd1461905 more helpful hints: http://advairdiskus.gb.net effexor: http://buyeffexor.gb.net viagra: http://costofviagra.gb.net nexium purple pill: http://buy-nexium.store advair diskus: http://advairdiskus.news wellbutrin effexor: http://buy-effexor.store buy robaxin: http://buyrobaxin.reisen cytotec: http://buy-cytotec.work lisinopril: http://lisinopril.fund
Quote
 
 
0 #1278 oja4fsupBennyoraws 2017-11-18 19:37
wh0cd1461905 buy kamagra oral jelly online: http://kamagra02.us.com BUY KAMAGRA ORAL JELLY http://kamagra02.us.com zithromax buy online: http://zithromax02.us.com zithromax http://zithromax02.us.com ventolin proventil: http://ventolin02.us.org ventolin discount http://ventolin02.us.org
Quote
 
 
0 #1277 rabmlodjCharlesCiz 2017-11-18 19:34
wh0cd1461905 metformin hcl er: http://metformin02.us.org metformin http://metformin02.us.org
Quote
 
 
0 #1276 Ebuka96Fasef29 2017-11-18 18:41
where to purchase online no prescription
Quote
 
 
0 #1275 6sz1rcf8MichaelZendy 2017-11-18 18:36
wh0cd2912693 buy disulfiram without prescription: http://antabuse.gb.net phenergan: http://phenergan.schule vardenafil: http://vardenafil.schule sildalis online: http://buysildalis.store buy acyclovir cheap: http://buy-acyclovir.shop amoxicillin online no prescription: http://amoxicillin.gb.net viagra generics: http://viagrageneric.gb.net read full report: http://buytadacip.reisen motilium: http://motilium.news doxycycline: http://doxycycline.gb.net buy cialis online canada: http://buy-cialis.shop where to buy levitra: http://buylevitra.work propecia: http://propecia.gb.net ventolin: http://buyventolin.shop viagra: http://cheapviagra.gb.net
Quote
 
 
0 #1274 46znoua3Kennethroaro 2017-11-18 18:30
wh0cd2429097 accutane 10 mg: http://accutane02.us.org accutane 20mg http://accutane02.us.org order baclofen: http://baclofen02.us.org baclofen http://baclofen02.us.org online vardenafil: http://vardenafil02.us.org vardenafil generic http://vardenafil02.us.org going here: http://tadalafil01.us.com Tadalafil 5 Mg http://tadalafil01.us.com
Quote
 
 
0 #1273 la9ks62jAlfredinoky 2017-11-18 16:48
wh0cd2912693 tetracycline 250mg: http://tetracycline02.us.org continue reading http://tetracycline02.us.org
Quote
 
 
0 #1272 4nwa8qy3CharlesCiz 2017-11-18 16:43
wh0cd2912693 Propecia: http://propecia03.us.com Buy Finasteride Online http://propecia03.us.com
Quote
 
 
0 #1271 ymobyzevMichaelZendy 2017-11-18 16:41
wh0cd1461905 baclofen: http://buy-baclofen.shop viagra generic: http://viagrageneric.gb.net wellbutrin generic price: http://buywellbutrin.gb.net anafranil: http://anafranil.gb.net crestor: http://buycrestor.store buy acyclovir: http://buy-acyclovir.shop buy motilium: http://motilium.store sildenafil: http://sildenafil.gb.net sildalis online: http://buysildalis.store flagyl: http://flagyl.gb.net where to buy cephalexin: http://buycephalexin.gb.net tadalis sx: http://tadalissx.gb.net cialis lilly: http://cialiscost.gb.net buy antabuse: http://buyantabuse.store 75 mg effexor: http://buyeffexoronline.gb.net
Quote
 
 
0 #1270 9m32px8bBennyoraws 2017-11-18 14:48
wh0cd494713 acyclovir medicine: http://acyclovir02.us.org aciclovir http://acyclovir02.us.org
Quote
 
 
0 #1269 o4hhpvw5Alfredinoky 2017-11-18 14:37
wh0cd978309 buy propecia online no rx: http://propecia03.us.org Propecia http://propecia03.us.org
Quote
 
 
0 #1268 zl5x83wpBennyoraws 2017-11-18 14:10
wh0cd978309 vardenafil: http://vardenafil02.us.org vardenafil hcl http://vardenafil02.us.org tadalafil 5mg: http://tadalafil01.us.com Tadalafil 5mg Tablets http://tadalafil01.us.com propecia: http://propecia03.us.com propecia http://propecia03.us.com
Quote
 
 
0 #1267 tw7cfp8nMichaelZendy 2017-11-18 13:40
wh0cd1461905 yasmin: http://yasmin.gb.net baclofen: http://baclofen.store cytotec: http://cytotec.systems viagra generic: http://viagraprice.gb.net aciclovir 5% cream: http://buyacyclovir.shop celexa: http://celexa.gb.net toradol: http://toradol.gb.net tetracycline: http://tetracycline.gb.net lipitor: http://lipitorgeneric.gb.net neurontin: http://neurontin.gb.net tetracycline online: http://buy-tetracycline.shop buy ampicillin online: http://buy-ampicillin.reisen
Quote
 
 
0 #1266 ji5p1dd6Kennethroaro 2017-11-18 12:13
wh0cd1945501 prozac: http://prozac02.us.org prozac http://prozac02.us.org antibiotic cipro: http://cipro02.us.com cipro 500 http://cipro02.us.com xenical 120 mg: http://xenical02.us.com Xenical http://xenical02.us.com
Quote
 
 
0 #1265 Zuril55Coxoj14 2017-11-18 11:38
abacavir from thailand buy, http://southweddingdreams.com/index.php?do=/blog/132430/abacavir-300-mg-donde-puedo-comprar-sin-receta-de-confianza-colombia/, buy abacavir 30 mg capsule http://southweddingdreams.com/index.php?do=/blog/151048/purchase-abacavir-300mg-how-to-purchase-ziagen-safely/ https://www.olliesmusic.com/blog/16172/achat-abacavir-comment-commander-du-abacavir/ https://www.olliesmusic.com/blog/26826/discount-abacavir-300-mg-buy-online-abacavir-300-mg-to-buy/, http://southweddingdreams.com/index.php?do=/blog/137816/farmacia-online-donde-comprar-generico-abacavir-300-mg-sin-receta-urgente-e/ https://www.olliesmusic.com/blog/27906/abacavir-generique-sur-internet-vente-livraison-rapide-abacavir-300-en-suis/ http://southweddingdreams.com/index.php?do=/blog/133275/abacavir-300-mg-comprar-online-venezuela/ https://www.olliesmusic.com/blog/38282/abacavir-en-ligne-oГ№-acheter-abacavir-forum/
Quote
 
 
0 #1264 wle0mx32MichaelZendy 2017-11-18 10:39
wh0cd1461905 amoxicillin: http://amoxicillin.gb.net lasix: http://lasix.fail viagra: http://buyviagraonline.work indocin: http://buy-indocin.store biaxin 500: http://biaxin.world buy advair: http://buy-advair.work
Quote
 
 
0 #1263 8303edl5BrettDew 2017-11-18 10:28
wh0cd2429097 lexapro 20mg: http://lexapro02.us.com Lexapro http://lexapro02.us.com
Quote
 
 
0 #1262 n9owqbivCharlesCiz 2017-11-18 10:04
wh0cd494713 cialis 20 mg price: http://cialis.gb.net viagra: http://buyviagraonline.gb.net levitra: http://buylevitra.gb.net cheap propranolol: http://buy-propranolol.store rimonabant: http://buy-rimonabant.reisen buy avodart: http://buy-avodart.reisen buy tadalis sx: http://buytadalissx.shop
Quote
 
 
0 #1261 l2ukuj75Kennethroaro 2017-11-18 09:53
wh0cd2429097 antibiotic tetracycline: http://tetracycline02.us.org cost of tetracycline http://tetracycline02.us.org trazodone: http://trazodone02.us.org desyrel 50 mg http://trazodone02.us.org
Quote
 
 
0 #1260 bufy8195MichaelZendy 2017-11-18 09:34
wh0cd2912693 cytotec: http://buy-cytotec.work cymbalta: http://genericcymbalta.store tamoxifen: http://tamoxifen.gb.net helpful hints: http://levaquin.fail clomid: http://clomid.gb.net nolvadex: http://nolvadex.store erythromycin: http://erythromycin.gb.net cipro: http://ciprofloxacinhcl500mg.gb.net generic viagra on line: http://viagraonline.news
Quote
 
 
0 #1259 ayk94h4bAaroncak 2017-11-18 09:20
wh0cd1461905 PREDNISOLONE: http://prednisolone02.us.org Prednisolone Acetate http://prednisolone02.us.org lisinopril: http://lisinopril03.us.org lisinopril hctz http://lisinopril03.us.org ATENOLOL CHLORTHALIDONE: http://atenolol02.us.org atenolol metoprolol http://atenolol02.us.org 5mg Propecia: http://propecia03.us.com prosteride http://propecia03.us.com
Quote
 
 
0 #1258 emi0slraBennyoraws 2017-11-18 08:44
wh0cd494713 article source: http://valtrex02.us.org valtrex http://valtrex02.us.org abilify prices: http://abilify02.us.com abilify 2mg http://abilify02.us.com
Quote
 
 
0 #1257 8yi09erpBennyoraws 2017-11-18 08:38
wh0cd11117 Generic Viagra 150 Mg: http://viagra03.us.org GENERIC VIAGRA FROM INDIA http://viagra03.us.org
Quote
 
 
0 #1256 glui4wk8CharlesCiz 2017-11-18 07:39
wh0cd494713 Kamagra: http://kamagra02.us.com cheap kamagra http://kamagra02.us.com trazodone: http://trazodone02.us.org trazodone http://trazodone02.us.org
Quote
 
 
0 #1255 467jczg5MichaelZendy 2017-11-18 07:38
wh0cd1461905 example here: http://adalat.gb.net diclofenac: http://diclofenac.gb.net methotrexate: http://methotrexate.gb.net citalopram: http://citalopram.gb.net indocin: http://indocin.gb.net buy zithromax z-pak: http://zithromax.fund buy avodart: http://buy-avodart.store viagra: http://viagraprice.gb.net advair diskus: http://advairdiskus.news diflucan: http://diflucan.gb.net generic viagra without a prescription: http://viagraonline.directory provera: http://provera.gb.net 10mg levitra: http://buylevitra.work
Quote
 
 
0 #1254 cmvoi8gnKennethroaro 2017-11-18 06:36
wh0cd1461905 lisinopril: http://lisinopril03.us.org lisinopril hctz http://lisinopril03.us.org additional info: http://bactrim02.us.com bactrim ds 800 160 tab http://bactrim02.us.com more bonuses: http://tadalafil03.us.com tadalafil http://tadalafil03.us.com
Quote
 
 
0 #1253 x4m7ml4kMichaelZendy 2017-11-18 06:32
wh0cd2912693 cymbalta: http://cymbaltageneric.work 10mg cialis: http://buycialis.gb.net buy vpxl: http://buyvpxl.work buy robaxin: http://buy-robaxin.store clomid: http://clomid.gb.net sildenafil: http://buysildenafil.work
Quote
 
 
0 #1252 nu4ppto4BrettDew 2017-11-18 05:56
wh0cd1945501 albuterol inhaler: http://albuterol03.us.com albuterol prices http://albuterol03.us.com sildenafil citrate canada: http://sildenafil03.us.com sildenafil citrate tablets ip 100 mg http://sildenafil03.us.com Generic Viagra: http://viagra02.us.com generic viagra http://viagra02.us.com
Quote
 
 
0 #1251 aw0a0jzlMichaelZendy 2017-11-18 04:37
wh0cd1461905 cymbalta: http://cymbalta.schule prozac: http://prozac.store furosemide: http://furosemide.mba erythromycin: http://erythromycin.schule cipro buy online: http://ciprofloxacin500mg.gb.net buy rimonabant: http://buy-rimonabant.work buy amitriptyline: http://buy-amitriptyline.shop buy propecia cheap online: http://buypropecia.reisen buspirone 5 mg: http://buybuspar.gb.net celexa pill: http://celexa.gb.net cipro: http://buycipro.store
Quote
 
 
0 #1250 Yubeb28Noduc71 2017-11-18 04:32
http://barbershoppers.org/blogs/post/20644 http://www.tennis-motion-connect.com/blogs/post/42213, http://rsocial.espu-ao.net/blogs/post/15960, http://www.uncorpoperfetto.com/social/blogs/post/161160, http://lifestir.net/blogs/post/47911 http://diduknow.allrh.com/blogs/post/61018 http://barbershoppers.org/blogs/post/16453, where can i purchase desvenlafaxine from canada
Quote
 
 
0 #1249 4fp2l5uhKennethroaro 2017-11-18 03:48
wh0cd1945501 buy propecia online no rx: http://propecia03.us.org Propecia http://propecia03.us.org sildenafil: http://sildenafil01.us.org Sildenafil http://sildenafil01.us.org Xenical: http://xenical02.us.com Xenical Orlistat 120mg http://xenical02.us.com xenical: http://xenical03.us.com buy xenical http://xenical03.us.com Lasix: http://lasix02.us.org lasix 60 mg http://lasix02.us.org
Quote
 
 
0 #1248 m9a05g4yBennyoraws 2017-11-18 02:41
wh0cd11117 doxycycline: http://doxycycline02.us.org antibiotic doxycycline http://doxycycline02.us.org generic viagra - mastercard: http://viagra03.us.org viagra http://viagra03.us.org elavil medication: http://amitriptyline02.us.org amitriptyline http://amitriptyline02.us.org Allopurinol Medicine: http://allopurinol02.us.org medication allopurinol http://allopurinol02.us.org
Quote
 
 
0 #1247 0zcs4fbyAlfredinoky 2017-11-18 02:11
wh0cd11117 for more info: http://lasix02.us.org Lasix http://lasix02.us.org trazodone medicine: http://trazodone02.us.org desyrel http://trazodone02.us.org fincar: http://propecia03.us.org propecia http://propecia03.us.org
Quote
 
 
0 #1246 xl0awul0MichaelZendy 2017-11-18 01:45
wh0cd1461905 visit website: http://avodart.gb.net seroquel: http://seroquel.mba buy lasix: http://buylasix.gb.net vermox: http://vermox.gb.net effexor xr 37.5 mg: http://buyeffexor.gb.net benicar: http://benicar.store
Quote
 
 
0 #1245 fwgbrej3Kennethroaro 2017-11-18 00:32
wh0cd978309 ciprofloxacin 500 mg: http://cipro02.us.com CIPRO 500 MG http://cipro02.us.com
Quote
 
 
0 #1244 e2qub225MichaelZendy 2017-11-17 22:42
wh0cd1461905 trazodone: http://buy-trazodone.shop cymbalta: http://cymbaltageneric.work celebrex: http://celebrex.gb.net cipro: http://cipro.live colchicine mitosis: http://colchicine.gb.net provera: http://provera.gb.net phenergan: http://phenergan.world paxil: http://paxil.gb.net lipitor: http://buylipitor.gb.net propecia: http://propecia.work medrol: http://buymedrol.gb.net toradol pill: http://toradol.gb.net
Quote
 
 
0 #1243 ppapphpnCharlesCiz 2017-11-17 22:39
wh0cd1461905 ventolin: http://ventolin02.us.org Ventolin http://ventolin02.us.org fincar: http://propecia02.us.com Propecia http://propecia02.us.com purchase lasix online: http://lasix02.us.org lasix 60 mg http://lasix02.us.org metformin hcl: http://metformin02.us.org purchase metformin http://metformin02.us.org
Quote
 
 
0 #1242 py1m94r0Alfredinoky 2017-11-17 21:50
wh0cd2429097 Amitriptyline: http://amitriptyline02.us.org amitriptyline hcl 25 mg tab http://amitriptyline02.us.org albuterol inhaler prescription: http://albuterol03.us.com albuterol http://albuterol03.us.com ciprofloxacin 500 mg: http://cipro02.us.com cipro http://cipro02.us.com vardenafil generic: http://vardenafil02.us.org vardenafil http://vardenafil02.us.org Sildenafil: http://sildenafil01.us.org sildenafil http://sildenafil01.us.org
Quote
 
 
0 #1241 Xozun33Uhizu44 2017-11-17 21:35
http://mariannaonline.com/community/blogs/post/26815, http://code254.com/blogs/post/4891 http://barbershoppers.org/blogs/post/4525, http://laguiadelasvegas.com/afiliados/blogs/post/3790, http://www.mauiwowie.xxx/social/blogs/post/939 http://www.nostre.com/blogs/post/43392 order nitrofurazone toronto, http://cylindrymiarowe.pl/blogs/post/23982
Quote
 
 
0 #1240 vugs4cy2CharlesCiz 2017-11-17 21:01
wh0cd2912693 buy levaquin online: http://levaquin.gb.net buy cymbalta: http://buycymbalta.shop phenergan: http://phenergan.gb.net where to buy proscar: http://proscar.gb.net view site: http://orlistat.world buy zithromax z-pak: http://buyzithromax.gb.net buy acyclovir: http://buyacyclovir.shop
Quote
 
 
0 #1239 izw5nzbbAaroncak 2017-11-17 21:00
wh0cd494713 prozac: http://prozac02.us.org prozac http://prozac02.us.org prozac: http://prozac02.us.com prozac http://prozac02.us.com
Quote
 
 
0 #1238 qigdgqb8CharlesCiz 2017-11-17 20:18
wh0cd2912693 aciclovir: http://acyclovir02.us.org Aciclovir http://acyclovir02.us.org ciprofloxacin: http://cipro02.us.com cipro http://cipro02.us.com zithromax: http://zithromax02.us.com Zithromax Z-pak http://zithromax02.us.com
Quote
 
 
0 #1237 rckzex8lBennyoraws 2017-11-17 20:17
wh0cd2912693 prozac ocd: http://prozac02.us.org prozac http://prozac02.us.org prednisone 20 mg tablets: http://prednisone02.us.org prednisone http://prednisone02.us.org Propecia: http://propecia03.us.org buy propecia online no rx http://propecia03.us.org amitriptyline tablets: http://amitriptyline02.us.org amitriptyline http://amitriptyline02.us.org
Quote
 
 
0 #1236 tjzo2wpmMichaelZendy 2017-11-17 19:34
wh0cd1461905 celebrex: http://celebrex.gb.net hydrochlorothia zide: http://hydrochlorothia zide.live inderal: http://inderal.store levaquin generic: http://levaquin.gb.net zoloft: http://zoloft.fail
Quote
 
 
0 #1235 1p6cox6xKennethroaro 2017-11-17 18:54
wh0cd494713 prozac 10 mg: http://prozac02.us.org prozac http://prozac02.us.org predisone with no presciption: http://prednisone02.us.com prednisone http://prednisone02.us.com
Quote
 
 
0 #1234 72piej1gMichaelZendy 2017-11-17 16:52
wh0cd1461905 albendazole: http://albendazole.tools metronidazole 250mg shipped w/o rx: http://flagyl.gb.net indocin: http://indocin.gb.net generic cialis online pharmacy: http://cialisonline.gb.net cipro buy: http://cipro.live atenolol: http://buy-atenolol.work wellbutrin: http://buy-wellbutrin.reisen benicar hct coupons: http://benicar.work
Quote
 
 
0 #1233 fjt18uz6CharlesCiz 2017-11-17 16:36
wh0cd978309 tetracycline: http://tetracycline02.us.org tetracycline hydrochloride http://tetracycline02.us.org Xenical: http://xenical03.us.org xenical http://xenical03.us.org
Quote
 
 
0 #1232 zqx3fx0qKennethroaro 2017-11-17 15:58
wh0cd978309 Allopurinol: http://allopurinol02.us.org Allopurinol http://allopurinol02.us.org Atenolol: http://atenolol02.us.org Atenolol http://atenolol02.us.org Vardenafil: http://vardenafil02.us.org vardenafil hcl http://vardenafil02.us.org
Quote
 
 
0 #1231 qod2j6ppBennyoraws 2017-11-17 15:29
wh0cd1945501 cost of prozac: http://prozac02.us.org home http://prozac02.us.org as explained here: http://xenical03.us.org xenical http://xenical03.us.org viagra: http://viagra03.us.org generic viagra cost http://viagra03.us.org prednisone 10 mg tablets: http://prednisone02.us.org prednisone http://prednisone02.us.org
Quote
 
 
0 #1230 ud33js8sMichaelZendy 2017-11-17 15:27
wh0cd2912693 generic cymbalta: http://genericcymbalta.store generic cialis online pharmacy: http://cialisonline.gb.net tenormin: http://buy-tenormin.reisen advair: http://advairdiskus.gb.net viagra: http://viagra.gb.net viagra: http://viagraforsale.gb.net check this out: http://tadacip.gb.net atenolol 25mg tablets: http://atenolol.gb.net lipitor: http://lipitor.zone provera: http://buy-provera.store crestor: http://buycrestor.store buy phenergan: http://buyphenergan.gb.net cephalexin: http://cephalexin500mg.gb.net abilify generic: http://abilify.store generic for inderal: http://buy-inderal.shop
Quote
 
 
0 #1229 g12v21j2Aaroncak 2017-11-17 15:16
wh0cd11117 explained here: http://stromectol02.us.com ivermectin for sale http://stromectol02.us.com bactrim ds 800: http://bactrim02.us.com generic for bactrim http://bactrim02.us.com
Quote
 
 
0 #1228 4dhwa7cqCharlesCiz 2017-11-17 14:21
wh0cd2429097 minoxidil finasteride: http://propecia02.us.com propecia http://propecia02.us.com gout colchicine: http://colchicine02.us.org colchicine brand name http://colchicine02.us.org
Quote
 
 
0 #1227 0ukrvky2Bennyoraws 2017-11-17 14:17
wh0cd2429097 trazodone medication: http://trazodone02.us.org trazodone medicine http://trazodone02.us.org Kamagra: http://kamagra03.us.org kamagra http://kamagra03.us.org tadalafil 5mg tablets: http://tadalafil03.us.com tadalafil http://tadalafil03.us.com
Quote
 
 
0 #1226 ybbpjst9MichaelZendy 2017-11-17 13:32
wh0cd1461905 viagra: http://buyviagraonline.work suhagra: http://buy-suhagra.shop cymbalta generic brand: http://cymbaltageneric.gb.net furosemide pills: http://buyfurosemide.store buy baclofen online: http://buybaclofenonline.gb.net robaxin price: http://buyrobaxin.reisen ciprofloxacin 500 mg: http://ciprofloxacin500mg.shop vardenafil: http://vardenafil.schule cialis generic: http://cialisgeneric.work read full article: http://prednisolone.directory buy wellbutrin: http://buywellbutrin.gb.net buy allopurinol: http://buyallopurinol.work tenormin: http://buy-tenormin.store
Quote
 
 
0 #1225 7h3rfbonKennethroaro 2017-11-17 12:43
wh0cd11117 propecia: http://propecia02.us.org propecia http://propecia02.us.org
Quote
 
 
0 #1224 9w9br4znMichaelZendy 2017-11-17 10:49
wh0cd1461905 paxil for depression: http://paxil.store where can i buy levitra online: http://buy-levitra.reisen acyclovir tablets: http://buyacyclovir.shop order acyclovir online: http://acyclovir.gb.net ventolin: http://buyventolin.gb.net avodart: http://avodart.live as example: http://buy-amitriptyline.shop bupropion: http://bupropion.gb.net here: http://buy-rimonabant.reisen prednisolone: http://prednisolone.gb.net super avana: http://avana.gb.net amoxicillin online no prescription: http://amoxicillin.schule buy avodart: http://buy-avodart.store inderal: http://inderal.store sildenafil citrate: http://sildenafilcitrate.gb.net
Quote
 
 
0 #1223 fn1mpkv6MichaelZendy 2017-11-17 09:25
wh0cd2912693 buy stromectol online: http://stromectol.reisen buy seroquel: http://buyseroquel.store fluoxetine cap 20mg: http://fluoxetine.gb.net rimonabant acomplia buy: http://buy-rimonabant.work cialis cost: http://cialiscost.gb.net cialis erectile dysfunction: http://cialiscost.reisen hydrochlorothia zide: http://hydrochlorothia zide.schule recommended site: http://cialisonline.gb.net here: http://buysildalis.store doxycycline: http://doxycycline100mg.store tetracycline 500mg capsules: http://tetracycline.work sildalis: http://buy-sildalis.work cheap levitra online: http://levitra20mg.gb.net antabuse: http://antabuse.directory abilify online: http://abilify.gb.net
Quote
 
 
0 #1222 yy1qj77iBennyoraws 2017-11-17 09:00
wh0cd1461905 50 mg atenolol: http://atenolol02.us.org atenolol 50 mg http://atenolol02.us.org prednisone 10 mg: http://prednisone02.us.org prednisone 20mg tablets http://prednisone02.us.org
Quote
 
 
0 #1221 l7i7ouubBennyoraws 2017-11-17 08:35
wh0cd1945501 metformin: http://metformin02.us.com metformin without script http://metformin02.us.com stromectol: http://stromectol02.us.com Ivermectin Sale http://stromectol02.us.com
Quote
 
 
0 #1220 gf0dpfgdCharlesCiz 2017-11-17 08:35
wh0cd1945501 prednisone: http://prednisone02.us.com presnidone without a prescription http://prednisone02.us.com buy xenical: http://xenical03.us.com Cheapest Online Xenical http://xenical03.us.com cipro price: http://cipro02.us.com ciprofloxacin hcl http://cipro02.us.com Generic Viagra Cost: http://viagra03.us.org viagra http://viagra03.us.org
Quote
 
 
0 #1219 Rihob08Uqehu59 2017-11-17 07:54
http://opencu.com/profiles/blogs/where-to-buy-chlorambucil-america-2mg-order-chlorambucil-jelly
cost of chlorambucil at pharmacy
http://opencu.com/profiles/blogs/where-to-buy-chlorambucil-america-2mg-order-chlorambucil-jelly
http://opencu.com/profiles/blogs/where-to-buy-chlorambucil-america-2mg-order-chlorambucil-jelly
http://opencu.com/profiles/blogs/purchase-generic-chlorambucil-2-mg-online-university-united
http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/chlorambucil-buy-online-newburg-mo-united-states
http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/chlorambucil-buy-online-newburg-mo-united-states
http://opencu.com/profiles/blogs/where-to-buy-chlorambucil-america-2mg-order-chlorambucil-jelly
Quote
 
 
0 #1218 chx4a4vhMichaelZendy 2017-11-17 07:51
wh0cd1461905 seroquel xr sleep: http://buy-seroquel.shop sildalis without prescription: http://sildalis.gb.net tadalafil: http://tadalafil.gb.net advair: http://advairdiskus.news advair: http://advair.world provera: http://provera.gb.net cipro online: http://ciprofloxacinhcl500mg.gb.net colchicine: http://colchicine.work buy suhagra: http://buy-suhagra.shop
Quote
 
 
0 #1217 5xxpdbd4Alfredinoky 2017-11-17 07:49
wh0cd1945501 sildenafil 50: http://sildenafil03.us.org sildenafil http://sildenafil03.us.org retin a: http://retina02.us.org tretinoin http://retina02.us.org 5mg cialis daily: http://cialis01.us.com 5 mg cialis http://cialis01.us.com
Quote
 
 
0 #1216 aw611t1oKennethroaro 2017-11-17 07:00
wh0cd2912693 cialis: http://cialis01.us.com Cialis 2.5 Mg http://cialis01.us.com diclofenac sodium 75: http://diclofenac02.us.org diclofenac sodium 75 http://diclofenac02.us.org vardenafil tablets: http://vardenafil02.us.com vardenafil http://vardenafil02.us.com cipro: http://cipro02.us.com ciprofloxacin 500 mg http://cipro02.us.com
Quote
 
 
0 #1215 vsnn5witBrettDew 2017-11-17 06:43
wh0cd11117 prednisolone 40mg: http://prednisolone02.us.org prednisolone sod http://prednisolone02.us.org propecia: http://propecia03.us.org BUY PROPECIA WITHOUT A PRESCRIPTION http://propecia03.us.org
Quote
 
 
0 #1214 tiokx9euMichaelZendy 2017-11-17 04:51
wh0cd1461905 buy azithromycin: http://buyazithromycin.reisen allopurinol generic: http://buyallopurinol.work buy sildenafil: http://buysildenafil.work indocin sr 75 mg: http://buy-indocin.shop zoloft: http://zoloft.live buy viagra: http://buyviagra.gb.net zithromax: http://zithromax.fund zestoretic: http://lisinopril.gb.net clomid: http://clomid.gb.net buspar: http://buybuspar.gb.net tetracycline: http://tetracycline.gb.net inderal: http://inderal.store
Quote
 
 
0 #1213 4itb1sy1CharlesCiz 2017-11-17 04:07
wh0cd1461905 Abilify: http://abilify02.us.com Abilify http://abilify02.us.com
Quote
 
 
0 #1212 m71eqfwqAaroncak 2017-11-17 03:29
wh0cd2429097 trazodone: http://trazodone02.us.org desyrel http://trazodone02.us.org info: http://amitriptyline02.us.org amitriptyline tablets http://amitriptyline02.us.org finasteride hair loss: http://propecia02.us.com finasteride http://propecia02.us.com xenical: http://xenical03.us.org buy xenical http://xenical03.us.org
Quote
 

Bình luận


Mã bảo mật
Tạo mã mới

Tham vọng Chủ nghĩa Xét lại của Trung Quốc tại Đông Nam Á và Vết đen Tranh chấp Biển Đông

Tham vọng Chủ nghĩa Xét lại của Trung Quốc tại Đông Nam Á và Vết đen Tranh chấp Biển Đông

Trong 20 năm qua, Bắc Kinh đã gặt hái được một số thành công trong việc thay đổi hiện trạng khu vực bằng chính sách láng giềng tốt. Nhưng rắc rối trong vấn đề Biển Đông dường như lại ngăn cản quá trình thực hiện những tham vọng của chủ nghĩa xét lại đối với khu vực trong những thập kỷ tới.

Đọc tiếp...

Các tranh luận chiến lược và sự mơ hồ trong nội bộ Trung Quốc về vấn đề Biển Đông

Các tranh luận chiến lược và sự mơ hồ trong nội bộ Trung Quốc  về vấn đề Biển Đông

Bản sắc kép của Trung Quốc là nguyên nhân cho  các tranh luận và mơ hồ về chiến lược trong nội bộ về vấn đề Biển Đông. Thêm vào đó, Trung Quốc chưa xác định liệu rằng vấn đề Biển Đông có thuộc lợi ích quốc gia cốt lõi của mình hay không cũng như chưa giải quyết được câu hỏi về thứ tự ưu tiên giữa các yêu sách trên Biển Đông và quan hệ Trung – Mỹ.

Đọc tiếp...

Quan điểm của Luật pháp Quốc tế về Các Thực thể Đảo và Bãi cạn Nửa nổi Nửa chìm ở Biển Đông

Quan điểm của Luật pháp Quốc tế về Các Thực thể Đảo và Bãi cạn Nửa nổi Nửa chìm ở Biển Đông

Nhiều thực thể đảo (đảo/đá) và bãi cạn nửa nổi nửa chìm (đá ngầm, bãi cạn) ở Biển Đông từ lâu là đối tượng chú ý và tranh chấp của các nước khu vực. Bài viết sẽ tập trung vào hai vấn đề chính: (a) các quốc gia ven biển đã tuyên bố và hành động như thế nào đối với các thực thể đảo ở Biển Đông; (b) và một số đánh giá về địa vị pháp lý các thực thể này.

Đọc tiếp...

Chiến lược của Anh tại châu Á: Một vài nguyên tắc nền tảng

Chiến lược của Anh tại châu Á: Một vài nguyên tắc nền tảng

Trong thời điểm mà cạnh tranh địa chính trị và chuyển giao quyền lực ở châu Á – Thái Bình Dương đang ngày càng gay gắt, lợi ích quốc gia của Anh không nên chỉ gói gọn trong việc theo chân các đồng minh quyền lực nhất mà phải đảm bảo rằng lợi ích của họ sẽ không ảnh hưởng tới lợi ích nền tảng của các quốc gia đồng minh.

Đọc tiếp...

Tại sao nước Pháp phải chú ý tới Biển Đông?

Tại sao nước Pháp phải chú ý tới Biển Đông?

Trước những nguy cơ chiến lược tại Biển Hoa Đông và Biển Đông mà châu Âu, nhất là Pháp đang đối mặt, Pháp buộc phải dành lại sự quan tâm của mình đối với khu vực này.

Đọc tiếp...

CSIS - Kế hoạch hành động về quản lý nghề cá và hợp tác môi trường ở Biển Đông

CSIS - Kế hoạch hành động về quản lý nghề cá  và hợp tác môi trường ở Biển Đông

Kế hoạch hành động về quản lý nghề cá và hợp tác môi trường ở Biển Đông” là sản phẩm đầu tiên của Nhóm chuyên gia về Biển Đông do Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế Mỹ (CSIS) điều phối. Mục đích của Bản Kế hoạch này là cung cấp một mô hình hợp tác khả thi cho các nước yêu sách ở Biển Đông về quản lý tranh chấp biển.

Đọc tiếp...

Đâu là cách thức đối phó với chiến thuật “vùng xám” của Trung Quốc trên Biển Đông?

Đâu là cách thức đối phó với chiến thuật “vùng xám” của Trung Quốc trên Biển Đông?

Indonesia và Việt Nam cho thấy rằng có thể phân chia rạch ròi giữa việc cương quyết bảo vệ chủ quyền và quyền của một nước trên Biển Đông. Đã đến lúc Manila và Kuala Lumpur phải học hỏi từ những người hàng xóm của mình về cách đứng lên chống lại các chiến thuật “vùng xám” của Bắc Kinh thông qua một quyết tâm được thể hiện rõ ràng.

Đọc tiếp...

Kế hoạch đánh chiếm Biển Đông của Trung Quốc

Kế hoạch đánh chiếm Biển Đông của Trung Quốc

Năm ngoái, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn đã kêu gọi đất nước sẵn sàng cho một cuộc "chiến tranh nhân dân" trên biển. Các nhà lãnh đạo khu vực và Washington không được xem nhẹ những phát ngôn của Thường Vạn Toàn.

Đọc tiếp...

Dè chừng sức mạnh thủy lôi của Hải quân Mỹ

Dè chừng sức mạnh thủy lôi của Hải quân Mỹ

Mìn được coi là “ninja” trong các cuộc chiến tranh, bởi tính chất thầm lặng, chí mạng và có phần khủng khiếp của nó. Vũ khí thầm lặng này không chỉ hiệu quả trong việc gây ra những thiệt hại nặng nề mà còn reo rắc nỗi sợ hãi và bất ổn.

Đọc tiếp...

Những thăng trầm của cơ chế giải quyết tranh chấp theo UNCLOS

Những thăng trầm của cơ chế giải quyết tranh chấp theo UNCLOS

Bài viết này sẽ xem xét phạm vi và các hạn chế trong việc giải thích cơ chế giải quyết tranh, đặc biệt là trong Vụ kiện ra Tòa Trọng tài về Biển Đông. Nghiên cứu sẽ đặt ra câu hỏi về phạm vi của cơ chế giải quyết tranh chấp theo phần XV của UNCLOS và hiệu quả của việc giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông.

Đọc tiếp...

Philippines đối mặt với thực tế mới ở Biển Đông

Philippines đối mặt với thực tế mới ở Biển Đông

Cách duy nhất mà Philippines có thể đối phó với Trung Quốc là phải tăng cường các mối liên minh của mình, không chỉ là quan hệ với Mỹ. Philippines có các mối quan hệ kinh tế mạnh mẽ với Nhật Bản, Úc, Hàn Quốc và nhiều nước khác.

Đọc tiếp...

Không có Brexit từ Biển Đông

Không có Brexit từ Biển Đông

Những tuyên bố gần đây của các quan chức cấp cao Anh liên quan đến việc triển khai tàu chiến của nước này tới vùng Biển Đông tất nhiên đã gây ra một phản ứng mạnh mẽ từ Trung Quốc. Tuy nhiên không giống như Mỹ, Anh không có chương trình tự do hàng hải.

Đọc tiếp...

Không có COC thực chất?

Không có COC thực chất?

Trung Quốc có thể sẽ chấp nhận COC một khi họ thành công trong việc đạt được mục tiêu của mình trên Biển Đông. Đến lúc đó, COC sẽ thực sự chẳng còn ý nghĩa.

Đọc tiếp...

Đánh giá về Dự thảo khung COC ASEAN-Trung Quốc

Đánh giá về Dự thảo khung COC ASEAN-Trung Quốc

Ngày 6/8/2017 tại Manila, Ngoại trưởng các nước ASEAN và Trung Quốc đã thông qua dự thảo khung COC. Nội dung của dự thảo khung và ý nghĩa đằng sau một số ngôn từ được sử dụng là gì? Những nội dung nào còn chưa được đề cập?

Đọc tiếp...

Năm trụ cột chiến lược của Mỹ tại Biển Đông

Năm trụ cột chiến lược của Mỹ tại Biển Đông

Chiến lược của Mỹ tại Biển Đông nên được triển khai dựa vào 5 trụ cột chính sau đây: luật pháp quốc tế, chính sách ngăn chặn, chính sách khuyến khích, cam kết ngoại giao và tập trung vào việc lấy ASEAN làm trung tâm.

Đọc tiếp...

ASEAN không nên rơi vào cái bẫy của Trung Quốc trên Biển Đông

ASEAN không nên rơi vào cái bẫy của Trung Quốc trên Biển Đông

Một COC mang tính ràng buộc về mặt pháp lý sẽ không nằm trong lợi ích của Trung Quốc. Họ sẽ không thể tự do tiến hành hoạt động ở những nơi mà họ đang can dự ở Trường Sa.

Đọc tiếp...

Các biện pháp xây dựng lòng tin trên biển ở Biển Đông

Các biện pháp xây dựng lòng tin trên biển ở Biển Đông

Bài viết đánh giá sự phát triển và hiệu quả các biện pháp xây dựng lòng tin trên biển nhằm đảm bảo an toàn và hoạt động lưu thông trên biển ở khu vực, giảm thiểu căng thẳng và ngăn ngừa xung đột. Cụ thể, tác giả sẽ phân tích các hiệp định đa phương ràng buộc LOSC, COLREG, hiệp định đa phương không ràng buộc CUES cũng như các hiệp định song phương giữa Mỹ và Trung Quốc.

Đọc tiếp...

Mối nguy hại từ phát triển chung Trung Quốc - Philippines trên Biển Đông

Mối nguy hại từ phát triển chung Trung Quốc - Philippines trên Biển Đông

Bất chấp sự lạc quan của Duterte về các cơ hội trước mắt, vốn được Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nhắc lại trong chuyến thăm của ông tới Manila vừa qua, điều này che đậy những rủi ro nghiêm trọng liên quan đến quá khứ, bối cảnh hiện tại và tương lai gần.

Đọc tiếp...

Vũ trang hóa ranh giới hàng hải của Trung Quốc

Vũ trang hóa ranh giới hàng hải của Trung Quốc

Mặc dù có nhiều phân tích cho rằng, giới lãnh đạo Trung Quốc đã lựa chọn các lực lượng phi dân sự trong các cuộc đụng độ, đối đầu trên biển. Tuy nhiên, bài viết này lại đưa ra những phân tích và dự đoạn một xu hướng khác hoàn toàn.

Đọc tiếp...

Lực lượng biển thứ ba, Dân quân Vũ trang Biển Trung Quốc: Gắn kết chặt chẽ với PLA

Lực lượng biển thứ ba, Dân quân Vũ trang Biển Trung Quốc: Gắn kết chặt chẽ với PLA

Dân quân Vũ trang biển Trung Quốc hoạt động như Lực lượng biển thứ ba của nước này, và đã tham gia vào nhiều vụ va chạm tại các vùng nước tranh chấp. Điều cần thiết cho giới hoạch định chính sách của các bên là phải nắm bắt được vai trò của tổ chức này trong Quân đội Trung Quốc .

Đọc tiếp...

Chặng đường dài của ASEAN hướng tới Bộ Quy tắc Ứng xử ở Biển Đông

Chặng đường dài của ASEAN hướng tới Bộ Quy tắc Ứng xử ở Biển Đông

Nếu lấy quá khứ làm phần mở đầu, việc Trung Quốc coi thường phán quyết và liên tục quân sự hóa các cấu trúc địa hình ở Biển Đông đồng nghĩa với việc chặng đường dài của ASEAN hướng tới một Bộ quy tắc ứng xử (COC) vẫn sẽ bị kéo dài.

Đọc tiếp...

Thực tiễn Quốc gia ở Đông Nam Á: Tiềm năng hợp tác giữa các bên yêu sách trong tranh chấp Biển Đông

Thực tiễn Quốc gia ở Đông Nam Á: Tiềm năng hợp tác giữa các bên yêu sách trong tranh chấp Biển Đông

Mặc dù triển vọng giải quyết tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ là rất thấp, nhưng những bất đồng về chủ quyền lãnh thổ không nhất thiết phải song hành cùng với việc quản lý tranh chấp Biển Đông. Thực tiễn quốc gia ở Đông Nam Á đã chứng minh điều này.

Đọc tiếp...

Tham vọng của Trung Quốc về vấn đề biển Đông: Một trật tự hàng hải hợp pháp liệu có khả thi?

Tham vọng của Trung Quốc về vấn đề biển Đông: Một trật tự hàng hải hợp pháp liệu có khả thi?

Tầm quan trọng của khu vực biển Đông từ xưa đến nay thể hiện sự cấp thiết trong việc thành lập nên một cơ chế chính trị đảm bảo an ninh và thiết lập trật tự hàng hải, nhưng nỗ lực này đã bị cản trở bởi các cuộc xung đột dân tộc, sự cạnh tranh các chiến lược trên biển và sự mất lòng tin giữa các quốc gia.

Đọc tiếp...

Châu Á Thái Bình Dương trong nhiệm kỳ Tổng thống Trump

Châu Á Thái Bình Dương trong nhiệm kỳ Tổng thống Trump

Tờ Các Vấn đề Biển (Maritime Issues) đã tiến hành cuộc phỏng vấn với bà Bonnie S. Glaser, cố vấn cấp cao về châu Á kiêm Giám đốc Chương trình Nghiên cứu Sức mạnh Trung Quốc tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế Mỹ (CSIS) về các vấn đề liên quan tới Châu Á – Thái Bình Dương trong nhiệm kỳ Tổng thống Donald Trump. Nghiên cứu Biển Đông xin giới thiệu toàn văn bản dịch.

Đọc tiếp...

Tầm quan trọng của giải quyết tranh chấp Biển Đông đối với hòa bình thế giới

Tầm quan trọng của giải quyết tranh chấp Biển Đông đối với hòa bình thế giới

Biển Đông đã nổi lên như một điểm nóng ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Nếu xung đột xảy ra, tác động không chỉ đối với khu vực mà còn đối với toàn cầu. Cần có các hành động cụ thể để quản lý căng thẳng, trước hết là cam kết của Trung Quốc về phi quân sự hóa các đảo tranh chấp và chấm dứt thay đổi nguyên trạng, các bên cần nhanh chóng tiến tới ký kết bộ quy tắc ứng xử COC.

Đọc tiếp...

Trung Quốc vẫn chưa thắng trên Biển Đông

Trung Quốc vẫn chưa thắng trên Biển Đông

Nhiều ngưởi tin rằng, Trung Quốc đang nắm lợi thế ở Biển Đông. Tuy nhiên, xem xét kỹ hơn thì thấy Trung Quốc còn rất xa mới có thể hoàn thành được những mục tiêu của mình – thậm chí Trung Quốc còn có một số thất bại nghiêm trọng.

Đọc tiếp...

Cách thức để Mỹ ngăn chặn bước tiến trên biển của Trung Quốc: Chuyển hướng Chính sách

Cách thức để Mỹ ngăn chặn bước tiến trên biển của Trung Quốc: Chuyển hướng Chính sách

Nước Mỹ cần cảnh báo Trung Quốc rằng nếu nước này còn tiếp tục thực hiện các hành động hung hăng trên Biển Đông thì Mỹ sẽ từ bỏ quan điểm trung lập và trợ giúp các quốc gia khác trong khu vực bảo vệ các yêu sách của mình.

Đọc tiếp...

Ván bài ASEAN: Thách thức Biển Đông đối với Sự tự quyết và Thể chế

Ván bài ASEAN: Thách thức Biển Đông đối với Sự tự quyết và Thể chế

Biển Đông có những lợi ích quan trọng đối với tất cả các bên liên quan. ASEAN cũng không là ngoại lệ. Trên cơ sở đó, bài viết này xem xét các nguy cơ trong tranh chấp Biển Đông đối với ASEAN, đặc biệt chú trọng đến các lợi ích và hạn chế của tổ chức này. 

Đọc tiếp...

Khi các luật sư giỏi viết sai lịch sử: các bằng chứng thiếu tin cậy và tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông

Khi các luật sư giỏi viết sai lịch sử: các bằng chứng thiếu tin cậy và tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông

Bốn mươi năm thảo luận và tranh cãi về tranh chấp lãnh thổ Biển Đông đã bị bóp méo theo hướng câu chuyện của Trung Quốc mà ít dựa trên cơ sở trên thực tế. Điều này đã đưa đến những hệ lụy vượt ra ngoài khuôn khổ của giới học thuật, tác động đến cấp cao nhất của giới hoạch định chính sách. Đây là thời điểm để thế hệ các chuyên gia pháp lý mới xem xét lại các bằng chứng và đưa đến những kết luận mới.

Đọc tiếp...

Năm sắc thái của chiến lược “Vùng không phân định trắng đen” của Trung Quốc

Năm sắc thái của chiến lược “Vùng không phân định trắng đen” của Trung Quốc

Theo thời gian, chiến thuật “vùng không phân định trắng đen” đã đi theo hướng “bớt trắng thêm đen”, mang tính cưỡng ép hơn sau khi Bắc Kinh công bố “đường 9 đoạn” vào năm 2009. “Ngoại giao nụ cười” mang nhiều yếu tố “trắng” được thay thế bằng “ngoại giao cây gậy nhỏ”.

Đọc tiếp...
More:

Ngôn ngữ

NGHIÊN CỨU BIỂN ĐÔNG

Joomla Slide Menu by DART Creations

Tìm kiếm

Học bổng Biển Đông

           

          

HỘI THẢO QUỐC GIA, QUỐC TẾ

Philippin kiện Trung Quốc

 

 

TÀI LIỆU ĐẶC BIỆT

ĐANG TRỰC TUYẾN

Hiện có 11649 khách Trực tuyến

Đăng nhậpĐăng ký nhận tin